Wie uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave heeft aangevraagd kan dit jaar weer een verzoek indienen om een deel van het aangevraagde bedrag als voorschot te ontvangen. Uitbetaling van het voorschot vindt plaats in juli 2022. Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet een aanvraag worden ingediend en moet de aanvrager zich zich  aan een aantal voorwaarden houden.

De aanvraag

Uitbetaling van een voorschot kan worden aangevraagd in de periode van 7 juni 2022 tot en met 28 juni 2022 op de site van RVO. Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Zijn er meer hectares dan betalingsrechten dan is het aantal betalingsrechten dus bepalend en in de situatie dat sprake is van meer betalingsrechten dan hectares, dan is het aantal hectares bepalend voor de hoogte van het voorschot. Wie uitbetaling van een voorschot heeft aangevraagd, krijgt in juli 2022 een beslisbrief. Wanneer die inhoudt dat de aanvrager recht heeft op een voorschot zal dat ook in juli worden uitbetaald.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een voorschot te krijgen, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • Zo moet uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling zijn aangevraagd in de Gecombineerde opgave
  • De aanvrager dient te beschikken over betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • De aanvrager moet recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal € 400;
  • In het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren mag de aanvrager (inclusief dit voorschot) niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun (hebben) ontvangen.
    Let op

Vanaf december worden de directe betalingen uitbetaald. Die wordt dan uiteraard verlaagd met het voorschot. Maar let op: Bij het bepalen van het voorschot heeft RVO nog geen controles uitgevoerd. Bijvoorbeeld of de aanvrager alle percelen correct heeft geregistreerd, wordt voldaan aan de vergroeningseisen en alle opgegeven oppervlakten correct zijn.

Wilt u dit artikel downloaden als .pdf ? Klik dan hier