Aanleiding

Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM in het digitale systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemeld.

Deze systematiek gaat vanaf 1 januari 2023  wijzigen. Waar het nu een papieren versie is die na 30 dagen elektronisch/digitaal wordt aangeleverd, gaat men vanaf die datum over naar het realtime (digitaal) vervoersbewijs (rVDM). In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal, vooraf en realtime registreren van dierlijke mesttransporten.

Werkwijze: melding en bevestiging

Bij bemonsterde transporten moet de intermediair de meldingen doen.  Voorafgaand het transport moet de vervoerder een vooraanmelding en een startmelding doen. Vervolgens doet de vervoerder tijdens het transport een laad- en losmelding. Na transport moeten de leverancier en afnemer het transport binnen 7 dagen bevestigen. Al deze meldingen worden gedaan in e-CertNL. (www.e-cert.nl)

Bij forfaitaire transporten hangt het af van de vervoerder. Een forfaitair transport mag worden uitgevoerd door het landbouwbedrijf zelf, een derde of een intermediair.

Wanneer de leverancier de mest zelf vervoert, moet het bedrijf de meldingen zelf onder ‘eigen’ naam in e-CertNL doen. Ook hier moeten zowel de leverancier als de afnemer het transport bevestigen. Het vervoerende landbouwbedrijf kan dit zelf gelijk met de laatste rVDM-melding doen.

Bij transport door een derde, dus een niet-intermediair dit kan een loonwerker zijn, doet de vervoerder namens het landbouwbedrijf de vervoersmeldingen in e-CertNL. Hiervoor moet het landbouwbedrijf een machtiging afgeven in e-CertNL. De vervoerder ‘handelt namens’ het landbouwbedrijf. Ook in deze situatie moeten de leverancier en afnemer het transport nadien nog bevestigen.

In het geval dat een intermediair een forfaitair transport verzorgt moet de intermediair onder eigen naam de meldingen doen. Dit is gelijk aan de procedure bij bemonsterde transporten. Ook in deze situatie moeten de leverancier en afnemer het transport nadien nog bevestigen.

Let op!!

Inmiddels staat wel vast dat per 1 januari 2023 het systeem van rVDM van start gaat. Bij bemonsterde transporten ligt de uitvoering en verantwoordelijkheid grotendeels bij de intermediair.

Bij forfaitaire transporten ligt de uitvoering bij degene die het transport verzorgd. Let hierbij wel op:  In de praktijk werden de mestbonnen van dergelijke mesttransporten nog wel eens achteraf ingevuld. Dit kan vanaf 1 januari 2023 niet meer.

Daarnaast worden ook extra eisen gesteld aan particulieren. Voor het rVDM moet iedereen die dierlijke mest levert, vervoert of afneemt een relatienummer hebben bij RVO. De vervoerder moet het relatienummer al invullen bij de vooraanmelding. Het is daarom belangrijk dat alle afnemers tijdig een relatienummer aanvragen. Zonder nummer kan geen dierlijke mest worden geleverd of afgenomen.

Ook particulieren dienen dus een relatienummer aan te vragen bij RVO. Meer informatie daarover vind u hier: Uw agrarische registratie bij ons (rvo.nl)

Om meldingen  te kunnen doen is toegang toe e-CertNL nodig. Dit kan via de normale ‘e-herkenning’ of ‘DigiD’. Organisaties die een volmacht hebben om namens andere bedrijven bepaalde meldingen te kunnen doen kunnen ook een aantal administratieve handelingen als gemachtigde binnen e-cert uitvoeren.

Download hier dit bericht