Een Driepartijenovereenkomst (DPO) is een overeenkomst die (de naam zegt het al) wordt afgesloten tussen 3 partijen om invulling te geven aan de mestverwerkingsplicht van de veehouder. In principe zijn deze drie partijen: de veehouder, de bewerker en de verwerker. Met een DPO geven de partijen aan dat de door de veehouder geleverde mest wel wordt verwerkt, maar niet rechtstreeks door de partij aan wie de mest wordt geleverd.

In de praktijk zien we diverse situaties met drie, vier of meer partijen, waarbij  uiteindelijk wel fosfaat wordt geëxporteerd (en daarmee verwerkt), maar dit niet gebeurt via de directe route van veehouder-bewerker-verwerker of dat andere fosfaat wordt geëxporteerd dan de fosfaat afkomstig van de veehouder. De vraag is dan vaak: mag dat ?

Bijvoorbeeld een situatie waarbij de mest door  veehouder (A) wordt geleverd aan bewerker (B) die de mest scheidt in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt vervolgens geleverd aan een vergister (C). Vervolgens wordt het digestaat van vergister (C) door weer een andere partij (D) bewerkt en  gehygiëniseerd en tenslotte geëxporteerd door partij (E). Er zijn dus vijf partijen betrokken bij deze route.  Kan dan nog wel sprake zijn van een DPO ?

Het antwoord is: ja, dat kan. Voor een DPO dient in elk geval sprake te zijn van drie partijen. Meer mag, maar er is maar ruimte bij de registratie van de DPO bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) voor drie partijen.  Deze partijen zijn:

  • de landbouwer
  • de behandelaar (of bewerker)
  • de verwerker

Deze partijen gaan door registratie van de DPO verplichtingen aan. Het is een feit dat bij meer dan 3 partijen het niet altijd duidelijk is welke partij dan welke verplichtingen aangaat. Daarvoor dient in eerste instantie duidelijk te zijn wie welke partij is ?

Wie de landbouwer is, zal duidelijk zijn. Dit is de partij die de mest produceert. Voor de landbouwer geldt een leveringsplicht aan de behandelaar. Hiermee is dan ook duidelijk wie de behandelaar op de DPO is, namelijk degene aan wie de landbouwer zijn mest levert.

Voor de behandelaar geldt de verplichting  dat hij de met de DPO overeengekomen hoeveelheid, fosfaat moet overdragen of laten overdragen aan een verwerker. Deze mest hoeft niet daadwerkelijk te worden verwerkt. De enige voorwaarde is dat de overeengekomen hoeveelheid fosfaat wordt geleverd aan een verwerker.

De feitelijke verwerkingsplicht ligt weer bij de verwerker op de overeenkomst. De verwerker verplicht zich de overeengekomen kilogrammen fosfaat daadwerkelijk te verwerken. Dit mag volledig andere mest zijn dan de mest die afkomstig is van de veehouder. Voor de verwerker geldt alleen de verplichting tot verwerken van de overeengekomen hoeveelheid fosfaat.

Samengevat

  •  Voor de veehouder:  geldt een leveringsplicht aan de behandelaar ter grootte van de hoeveelheid fosfaat op de DPO;
  • Voor de behandelaar geldt dat deze een hoeveelheid fosfaat moet leveren aan een verwerker ter grootte van de hoeveelheid fosfaat op de DPO. Deze mest hoeft niet daadwerkelijk te worden verwerkt door de verwerker. Er hoeft slechts te worden geleverd aan een verwerker. Dit betekent dat de partij waar aan wordt geleverd wel erkend verwerker moet zijn. Al is er maar een beperkte hoeveelheid verwerkt. Het gaat om de status als verwerker.
  • Op de verwerker die op de overeenkomst staat rust wel een verwerkingplicht die (tenminste) gelijk is aan de hoeveelheid fosfaat op de DPO. Dit hoeft overigens niet de  mest van partij (A) of (B)  te zijn (mag uiteraard wel).

We zien in de praktijk dat de DPO te pas en te onpas wordt toegepast. Soms onterecht. Zo dient in sommige gevallen een Vervoersdocument Dierlijke Mest met opmerkingscode 61 te worden opgesteld in plaats van een DPO. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer mest wordt afgevoerd naar een onderneming die zowel bewerker als verwerker is. Of wanneer de onderneming van de veehouder de mest ook zodanig bewerkt dat deze rechtstreeks kan worden verwerkt.

Kortom: de DPO, het blijft lastige materie. Heeft u vragen of twijfelt u over een bepaalde route. Neem dan gerust contact met ons op.