De Mestregelgeving blijft zich ontwikkelen. Wat in jaar 1 geldt, kan in jaar 2 weer anders zijn.  Des te belangrijker is het om overzicht en inzicht te hebben in de benodigde mestafvoer, de maximale aanvoer van dierlijke mest, de mestverwerkingsplicht en de beschikbare kunstmestruimte om maar iets te noemen. Het zijn allemaal zaken waarvan agrarisch ondernemers continu op de hoogte dienen te zijn en willen zijn, zodat – indien nodig – tijdig kan worden bijgestuurd.

MIneraal Optimaal is specialist op het gebied van de meststoffenwet en alle onderliggende een aanliggende regelingen en verplichtingen: van gecombineerde opgave, via kringloopwijzer, naar productierechten en de mestvoorraden.

Daarbij kunnen onze werkzaamheden grofweg worden opgesplitst in twee onderdelen: het (ondersteunen) bij het voeren van de administratie en het doen van de juiste opgaven en het voorbereiden van en ondersteunen bij controles.