Gehalten van bezinklagen

Bezinklagen vormen, vaak in combinatie met de correctie voor het stikstofgat, een belangrijke post voor varkensbedrijven om aan de verantwoordingsplicht in de Meststoffenwet te kunnen voldoen. Over de gehalten die worden toegedicht aan zo’n bezinklaag bestaat enige verwarring. Een bezinklaag kan ontstaan in een mestopslag, omdat de mest in de opslag niet of niet genoeg gemixt wordt. Deze laag is vaak zanderig en vast en kan niet meer weggepompt worden. Er zit meestal meer stikstof en fosfaat in dan in de mest daarboven. Gezien de afwijkende gehalten kan de bezinklaag als  een aparte voorraad worden opgegeven. De omvang van de bezinklaag wordt berekend op basis van de omvang van de… Read More

Continue Reading

Best beschikbare gegevens van een mestvoorraad en controles

Op 15 december 2020 heeft RVO de bedrijven die de Aanvullende Gegevens Landbouwbedrijven (hierna: AGL) hierover aangeschreven.  Conform de AGL moet een bedrijf voor 1 februari (2021) de mestvoorraad op 31 december van het vorige jaar (2020) doorgeven. Dit is niet anders dan andere jaren. Bij een controle over het kalenderjaar 2020 wordt gekeken naar de voorraad van de AGL 2019 als de beginvoorraad dierlijke mest en de voorraad van de AGL 2020 als de eindvoorraad dierlijke mest. De hoeveelheid mest die aanwezig is moet worden vastgesteld en de gehalten in de mest worden bepaald. Artikel 94, tweede lid van de Uitvoeringsregeling Msw (hierna: Urm) stelt dat: het stikstofgehalte en… Read More

Continue Reading

Mestafvoer naar particulieren in 2021

Vanaf 2021 moeten mesttransporten digitaal worden verantwoord. Hiervoor is het digitale vervoerdocument dierlijke mest (hierna: rVDM) ontwikkeld. Het papieren VDM gaf de ondernemers de mogelijkheid een transport tot 30 werkdagen en bij specifieke activiteiten tot 10 werkdagen na het daadwerkelijk plaatsvinden van het transport elektronisch in te dienen bij RVO. Dit belemmerde,  volgens de overheid,  een effectieve handhaving van de regels die voor mesttransporten zijn opgesteld en maakten het moeilijk om achteraf te controleren of het transport daadwerkelijk op de geregistreerde manier plaatsgevonden had. In de versterkte handhavingsstrategie is dan ook opgenomen dat een volledig digitaal systeem wordt ontwikkeld waarmee real time meldingen over het vervoer kunnen worden verzonden: het… Read More

Continue Reading

Fijne feestdagen

Het jaar 2020 was – voorzichtig gesteld – een bijzonder jaar. Een jaar dat aantoonde dat altijd rekening moet worden gehouden met het onverwachte. Voor sommigen een kans, voor anderen een enorme beperking voor de huidige situatie en voor de plannen die op de plank lagen voor de toekomst. Aan de ene kant een harde confrontatie met de realiteit van de tegenwoordige tijd. Aan de andere kant de realisatie van wat echt belangrijk is: gezondheid en geluk. Dat is dan ook wat we u toewensen voor het nieuwe jaar: veel geluk in een goede gezondheid. Met daarbij de wens dat de komende feestdagen voor u de inspiratie mogen bieden en… Read More

Continue Reading