Ondernemers die mais willen telen op percelen op zand- en lössgrond dienen deze percelen, net zoals in het vorige jaar, vooraf te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze melding houdt verband met de kortere uitrijdperiode voor drijfmest op zand- en lössgrond die geldt bij de teelt van maïs. Op basis van de melding bij RVO kan de NVWA controleren of men zich ook houdt aan deze kortere uitrijdperiode voor drijfmest op maispercelen. Het aanmelden kan van 1 januari tot en met 15 februari.

Uiterlijk 15 februari moet bij RVO.nl gemeld zijn op welke percelen op zand- en lössgrond een agrarisch ondernemer dit jaar van plan is mais te telen. Gevraagd wordt de percelen grasland en bouwland aan te geven waarop de teelt plaats zal vinden. Op een perceel dat niet is gemeld, is het niet toegestaan dit jaar mais te telen.
De kortere uitrijperiode geldt alleen voor bouwlandpercelen. Voor grasland geldt die voorwaarde niet. Grasland is grond met in elk geval 50% gras dat bedoeld is als voer voor dieren. Het grasland moet dus een keer worden gemaaid of beweid.

Graslandpercelen waar later dat jaar mais wordt geteeld moet wel bij RVO worden gemeld. Dat heeft te maken met de controles. Bij het omzetten van grasland naar maisland geldt bovendien een verlaging van de gebruiksnorm stikstof van 65 kilogram per hectare. Deze korting geldt dan weer niet niet als het gras in het vorige jaar ingezaaid als vanggewas na mais of als het gras is ingezaaid als niet-vlinderbloemige groenbemester na een ander gewas.

Tot uiterlijk 14 maart is het vervolgens mogelijk door te geven als er iets verandert in de percelen waarop mais wordt geteeld. Op een perceel waarvan is gemeld dat het gebruik gaat worden voor de maisteelt mag geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden in de periode van 16 februari tot en met 14 maart.


Stappenplan maispercelen melden

  • Ga via bijgevoegde link naar ‘mijn.rvo’ en druk op de knop Uw maispercelen direct melden.
  • Klik dan onder ‘Direct regelen’ op de knop ‘Maispercelen Melden’ en log in.
  • Na de schermen Startpagina en Relatiegegevens komt u bij het Overzicht maispercelen. Controleer of u hier alle percelen ziet staan, waarop u van plan bent mais te telen.
  • Wilt u een perceel toevoegen, verwijderen of aanpassen? Klik dan op de knop Naar Mijn Percelen om uw percelen te wijzigen. Vergeet niet om nadat u uw wijzigingen heeft doorgevoerd, deze wijzigingen te versturen.
  • Met de knop Terug naar Maispercelen melden komt u weer in het formulier. Daar controleert u het overzicht opnieuw. U geeft ook aan of u de mais biologisch teelt. In het scherm Maispercelen klikt u bij elk perceel op het potloodje om het perceel te controleren. Is het perceel biologisch of in omschakeling? Dan geeft u dat hier aan. Zet daarna een vinkje om het perceel aan te melden voor maisteelt in 2022 en klik op Opslaan
  • Staat voor elk perceel een groen vinkje? Dan zijn alle gegevens ingevuld en opgeslagen en kunt u door naar de samenvatting
  • Als uw ingevulde gegevens in de samenvatting kloppen, gaat u naar de ondertekening. Vink de verklaring aan en klik op Controleren.
  • Vink aan hoe u wilt ondertekenen en onderteken het formulier.
  • Verstuur de melding.

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze krijgt u ook per e-mail en staat in Mijn dossier onder Documenten. Samen met een overzicht van de percelen die u heeft gemeld. De ontvangstbevestiging is ook uw meldbewijs en laat u zien bij een controle. Na uw melding mag u mais telen op de percelen die u heeft doorgegeven.