Na het oogsten van mais op zand of löss teelt u een vanggewas. Het vanggewas inzaaien doet u normaal uiterlijk 1 oktober. Inmiddels is bekend dat  dit jaar het oogsten van de mais en het inzaaien van het vanggewas uiterlijk 31 oktober dient te zijn gebeurd.

Uiteindelijk is de minister tot de conclusie gekomen dat door het natte en koude (voor)jaar mais op veel plekken in ons land nog niet rijp genoeg om te worden geoogst. Daarom is het dit jaar  de periode voor het zaaien van het vanggewas verlengd naar 31 oktober.

De verplichting tot het direct aansluitend aan de oogst inzaaien van het vanggewas blijft echter wel onverkort van kracht. Als richtlijn wordt daarbij aangegeven dat het vanggewas dient te worden ingezaaid binnen 72 uur na het oogsten van de maïs.

Het  vanggewas moet in ieder geval blijven staan tot en met 31 januari. Vanaf 1 februari mag het worden vernietigd. Wanneer gras is ingezaaid als vanggewas en dit gewas blijft staan in de periode van  15 april tot en met 15 oktober, dan mag aan dit gewas de gebruiksnormen  voor tijdelijk grasland worden toegekend. Wanneer het vanggewas gras na 1 februari wordt vervangen door een ander gewas, dan zijn  de regels voor ‘grasland scheuren’ van toepassing.

Overigens is inzaaien van een vanggewas na maïs inmiddels omgeven met zoveel regels dat daarvoor een bescheiden studie op zich benodigd is. De meest recente set van regels en voorwaarden vindt u op de website van RVO.